Devos Cycling

Verkoop en herstelling van fietsen

Grote Veldstraat 154 – 8840 Staden

0472/ 75 17 26

BE0633.801.760

Email : devos.nick@telenet.be

__________________________________________________________________________________

Beste klant,

Op 25 mei treedt de GDPR-wetgeving in werking, dit is de nieuwe privacywetgeving om persoonsgegevens beter te beschermen.

Ook als uw fietsenmaker beschik ik over de nodige gegevens om uw herstellingen aan uw fiets(en) te kunnen uitvoeren.

Ik wil er u op wijzen dat uw persoonlijke gegevens enkel en alleen voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, zoals het herstellen en afstellen van uw fiets, onderhouden van uw fiets of raadgevingen te geven bij het aankopen van een nieuwe fiets. Deze worden niet openbaar gemaakt, alsook niet toegankelijk gesteld van derden.

In bijlage vindt u eveneens de privacyverklaring.

Akkoordverklaring omtrent de werking van persoonsgegevens.

Nick Devos gebruikt de persoonsgegevens die u hem ter beschikking stelt voor het behartigen van uw belangen.  Door ondertekening van dit mandaat geeft u een algemene en vrije toestemming aan Nick Devos tot uw persoonsgegevens noodzakelijk bij het herstellen van uw materiaal en het contacteren voor verdere afspraken. Dit alles conform de privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING DEVOS CYCLING – NICK DEVOS

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking.

Bedoeling is ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nog beter beveiligd en beheerd worden.

Meer info hierover vindt u terug in deze privacyverklaring:

 1. Verantwoordelijke organisatie: Nick Devos (ondernemingsnummer 0633.801.760) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Nick Devos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
 3. Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming: Nick Devos.
 4. Persoonsgegevens die wij verwerken: Nick Devos verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk verplichtingen, doordat u gebruikt maakt van onze service en/of raadgevingen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik bezit:
 5. Voor en achternaam
 6. Adresgegevens
 7. Telefoonnummer
 8. Email adres
 9. Bankrekening nummer
 10. De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:
 11. Ter behartiging van uw belangen waarvoor u ons als fietsenmaker raadpleegt.
 12. Het afhandelen van uw betalingen.
 13. Te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 14. U te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan.
 15. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Nick Devos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe betreft de bewaartermijn 7 jaar na einde boekjaar (dan wel 1 jaar na einde samenwerking).
 16. Geen delen van persoonsgegevens met derden: Nick Devos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.
 17. Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft desgevallend de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00

F +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 • Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit uw bezoek aan onze website en het accepteren van de cookies.